Help Nepal Bekijk hier Nefe in actie! Wat hebben we gedaan?
Nefe "Waarom hebben wij de Nepalese Eyes Foundation for Education opgericht?"

Op dit moment worden de mogelijkheden voor scholing en de leefomstandigheden van de Nepalese bevolking alleen maar slechter en slechter. Volgens de gegevens van het Ministerie van onderwijs in Nepal zijn er vooral in de Westerse regionen maar een aantal kinderen die naar school gaan. De meeste ouders kennen het belang van onderwijs niet en daarom laten zij de kinderen niet naar school gaan, maar houden ze ze thuis om te werken.

 

Het belangrijkste doel van Nefe (nepalese eyes foundation for education) is om goede onderwijsmogelijkheden te creëren voor alle Nepalese kinderen. Wij zijn blij met iedere hulp die wij krijgen en iedereen dankbaar die ons wil helpen deze doelstelling te bereiken.

Missie en Visie Project Bhagwati Bekijk hier Onze hulp in beeld Help Nepal Missie en Visie Nepalese Eyes Foundation For Education "Ieder kind in Nepal heeft het recht op onderwijs" Om onze doelstelling te bereiken hebben wij een missie ontworpen: ouders voorlichten over het belang van onderwijs Zorgen voor kwalitatief goede onderwijsmogelijkheden Overleg met de regering zodat zij ook onderwijs gaan stimuleren en voorwaarden creëren Ook onderwijs voor wezen, gehandicapte - en dakloze kinderen Voorwaarden creëren voor voortgezet onderwijs Het openen van scholen in dorpen in afgelegen gebieden "Project Bhagwati primary school Vaisay, Dudhilabhati, Baglung" Eerste fase: Een kleuterklas bouwen met speelgoed en leer materialen Zorgen voor schoon drink water Goede toiletten en speel materiaal voor buiten. Leerkrachten opleiden Avondlessen voor ouders zodat ouders en kinderen educatie krijgen Lessen over persoonlijke hygiene en sanitair gebruik Tweede fase: Lessen over hoe ze hun eigen levensonderhoud nog beter kunnen maken. Lessen over Agri cultuur zoals seizoen groente en fruit. Een goed begaanbare weg te bouwen rond het dorp Het schoon houden van je dorp Een goed werkende EHBO post plaatsen

Het Nefe team is net terug uit Nepal.

 

Aangekomen in Nepal zijn we aan de hand van ons actieplan meteen gestart met onderzoek naar waar Nefe in getroffen gebied het beste kon helpen. Het werd al snel duidelijk dat dit in Maankha was. Een dorpje met 57 huizen en 300 inwoners, waarvan 50 kinderen. De huizen zijn er niet meer, deze zijn allemaal verwoest. De dorpelingen zijn er gelukkig allemaal nog wel.

 

De materialen van de ingestorte huizen hebben de inwoners van Maankha gebruikt om hutjes te bouwen. Elk hutje wordt nu bewoond door gemiddeld 5 mensen. Wat ze heel graag wilden waren aluminium dakplaten. Gelukkig hadden ze - voor hun begrip - voldoende eten.

 

Wat hebben we kunnen bijdragen?

 

  • Ieder gezin 9 aluminium platen
  • 5 toiletten
  • 2 watertanks met alles erop en eraan
  • 'Life bucket' met een voorraad voor een jaar: Dettol, zeep om te wassen, tandenborstels met tandpasta, diaree stopmiddel, handdoek, muskietennet.
  • Voor de kinderen een rugzak met pen en schrift. Zij gaan onderaan de berg naar een school die gelukkig niet verwoest is.

 

Om deze spullen te kopen en op een haast onbegaanbare berg te krijgen was heel veel voorbereiding en inspanning nodig. Gelukkig werden we bijgestaan door 4 andere Nefe mensen die waren overgekomen uit Nederland en natuurlijk onze Nepalese vrienden ter plaatse. Maar het is gelukt!

 

Hoe gelukkig deze mensen waren met de spullen die we brachten was onbeschrijfelijk. Grote dank aan jullie! Met jullie is dit mogelijk gemaakt!

 

Voor velen is de ramp die Nepal getroffen van de radar verdwenen, maar Nepal ligt nog steeds in puin met alle gevolgen van dien. Alle hulp is onverminderd nodig en welkom! Mocht u willen bijdragen: www.nefe.nl

Help ons en wij helpen Nepal. Doneren kan met een bankoverschrijving Onze Projecten Nepal

De Democratische republiek Nepal is een zelfstandig land dat is gelegen in Zuid Azië. In het noorden grenst Nepal aan Tibet. In het zuiden, oosten en westen grenst het land aan India. Dwars door het noorden en westen van Nepal loopt het Himalaya gebergte. Acht van de tien hoogste bergtoppen liggen in Nepal, waaronder de Mount Everest.Nepal werd gesticht door Prithvi Narayan Shah op 21 december 1768. Tot aan 2006 was Nepal een koninkrijk en de enige natie waarin Hindoeïsme de officiële religie was. In de afgelopen tijd heeft het land te maken gehad met hevige strijd voor een democraties Nepal afgewisseld met periodes van monarchistische overheersing. Van 1995 tot 2006 woedde er een burgeroorlog tussen regeringstroepen en Maoïstische guerillastrijders van de Communistische partij in Nepal.

 

Op 28 december 2007 werd Nepal door het parlement officieel tot democratische republiek verklaard. De afgevaardigden van het volk kwamen voor het eerst bij elkaar op 28 mei 2008.

 

Nepal is een multi-cultureel land met veel verschillende talen en religies. Ondanks dat het een relatief klein land is, heeft het veel verschillende landschappen. Variërend van de vochtige, vruchtbare Tarai vlaktes in het zuiden tot het bergachtige Himalaya in het noorden waar de hoogste berg ter wereld te vinden is, de Mount Everest. Hierdoor is het een aantrekkelijk land voor toeristen. Het grootste gedeelte van de inwoners is Hindoeïstisch, maar het land kent ook sterke Boeddhistische tradities. Lumbine, de geboorteplaats van Buddha Siddharthe Gautama, de grondstichter van het Boeddhisme, ligt op de Terai vlaktes. Een regio in Nepal.

 

De hoofdstad Kathmandu is de grootste stad in het land. De officiële taal is Nepalees en de valuta is de Nepalese Rupee (NPR). De Nepalese vlag is de enige vlag ter wereld die niet rechthoekig is van vorm.

 

"Once is not enough"
Toekomstig Project "Malika Bota, Jumla"

Nepalese Eyes Foundation for Education (Nefe) heet u van harte welkom bij ons eerste project. Wij willen u vragen om ons te steunen en ons te helpen door met ons mee te denken of door het doneren van een bijdrage. Wij zijn u zeer dankbaar en waarderen uw waardevolle steun en uw hulp.

 

Op deze website vindt u meer informatie over het project en het plan van onze stichting. Wij hebben de doelstelling om binnen een termijn van 5-8 jaar het project Malika Bota helemaal uitgevoerd te hebben. Het project is verdeeld in twee fasen. Meer informatie hierover kunt u lezen in ons projectplan. Nogmaals hartelijk dank voor uw interesse in ons werk voor de Nepalese bevolking en voor uw hulp. Wij stellen dat zeer op prijs!

 

Project en Plan:

Na gedegen onderzoek door de oprichters van Nepalese Eyes Foundation for Education, hebben wij een plan opgevat om een basisschool op te richten in Malika Bota. Deze school moet zorgen voor een goede basiskennis bij kinderen en ouders zodat zij bij kunnen dragen aan een toekomst van Nepal. Onderwijs en voorlichting aan zowel kinderen als ouders is zeer belangrijk. Bij de ontwikkeling van dit project, hebben wij het project opgedeeld in twee fasen. De eerste fase is fundamenteel en zeer belangrijk voor de dorpelingen. In deze fase zal de stichting in principe gericht zijn op onderwijs en voorlichting. De dorpelingen zullen het belang van onderwijs moeten leren inzien.

 

De eerste fase zal er als volgt uitzien:

• Het bouwen van een school en zorg dragen voor de inrichting en studiemateriaal.

• Het opleiden/trainen van leerkrachten.

• Verzorgen van avond onderwijs voor de ouders, zodat zowel kinderen als ouders onderricht krijgen.

• Voorlichting over persoonlijke hygiëne en sanitaire voorzieningen.

• Zorgen voor goed drinkwater in het dorp.

• Trainen van handvaardigheden.

 

Nadat de eerste fase voltooit is, kan er worden gewerkt aan de doelstellingen van de tweede fase:

• De bouw van een waterkracht centrale voor de elektriciteitsvoorziening.

• De bouw van goede, verharde wegen en wandelpaden rond de dorpen.

• Houdt de omgeving van de dorpen schoon en groen.

• Het verzorgen van een agrarische opleiding.

• De bouw van een gezondheidscentrum.

 

De fasen die hierboven zijn beschreven, zijn zeer belangrijk voor de dorpelingen om uit de armoede te komen en zichzelf te ontwikkelen zodat ze zichzelf kunnen redden.

 

De Nepalese Eyes Foundation for Education zal zorgen voor de bouw van een school waar kinderen kunnen worden opgeleid in een goede leeromgeving. Wij zullen hen voorzien van allerhande studiemateriaal, zoals potloden, boeken, schriften en spelmaterialen. In het begin zal de stichting alle werkzaamheden op zich nemen. Wanneer de school volledig is opgestart, zal deze worden overgedragen aan de lokale overheid, maar Nefe zal altijd toezicht blijven houden en monitoren.

 

Opleiding voor de leerkrachten

Nepalese Eyes Foundation for Education zal zorgen voor een goede opleiding van leerkrachten door ervaren onderwijs specialisten. Het is belangrijk dat de toekomstige leerkrachten weten hoe ze kinderen op een juiste manier kunnen begeleiden in hun leerprocessen, hoe ze het beste met kinderen om kunnen gaan en wat de meest effectieve manier is om hen te onderwijzen.

 

Avond onderwijs voor de ouders

Dit is een andere, effectieve, manier om zowel ouders als kinderen samen te onderwijzen. De lessen zullen 's avonds plaatsvinden, zodat de ouders hun werk overdag gewoon kunnen voortzetten. Dit avondonderwijs zorgt ervoor dat ouders het belang van onderwijs begrijpen en hun kinderen kunnen motiveren en ondersteunen.

Voorlichting over persoonlijke hygiëne en sanitaire voorzieningen.

Dit jaar zijn er in het westen van Nepal meer dan 300 mensen gestorven aan diarree. Het is dus heel belangrijk om de dorpelingen voor te lichten over persoonlijke hygiëne en sanitaire voorzieningen. Nefe zal een aantal specialisten op het gebied van gezondheidszorg vragen om voorlichting te geven.

Puur en schoon drinkwater.

 

Nefe zal werken aan het vinden van goed en zuiver bronwater. Ook zullen we bijdragen aan de bouw van een watertank zodat het water gemakkelijk gedistribueerd kan worden en de dorpelingen altijd kunnen beschikken over helder en zuiver drinkwater.

 

Opleiding ter verbetering van handvaardigheden

Nepalese Eyes Foundation for Education geeft de dorpelingen een training om hun handvaardigheden te verbeteren. We geven hen vaardigheden, gereedschappen en creatieve ideeën om handwerk te maken en te verkopen op een markt en wat geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Niet alleen de mannen kunnen op die manier voor inkomen zorgen, maar ook de vrouwen kunnen daaraan meehelpen door bijvoorbeeld sjaals of omslagdoeken te maken. Op deze manier kan iedereen meewerken om de familie te ondersteunen.

 

De Nepalese Eyes Foundation for Education wil graag werken aan bovenstaande punten om de dorpelingen basisvaardigheden aan te reiken. Deze fundamentele vaardigheden moeten eerst worden gerealiseerd en geïmplementeerd voordat de tweede fase in werking kan gaan.

 

Opbouw van de lokale waterkracht centrale voor de elektriciteit

Het gebruik van waterkracht voor elektriciteit is niet zo moeilijk in Nepal. Er zijn voldoende rivieren en beken met sterk stromend water in de buurt van de dorpen. De meeste van de afgelegen dorpen gebruiken lokaal al waterkracht voor hun elektriciteit. Nefe zal helpen bij het opzetten van een waterkrachtcentrale die zal zorgen voor elektriciteit in de dorpen van Malika Bota.

 

Bouw de juiste wegen

De meeste dorpen in Nepal hebben weinig of geen infrastructuur. Het is momenteel moeilijk om bij de dorpen te komen of het dorp te verlaten. Er zijn zelfs weinig of geen voetpaden. Op dit moment kunnen de dorpelingen bij ongevallen dus moeilijk hulp halen of bij een hulppost komen. Nefe zal werken aan het tot stand komen en uitbreiding van veilige en verharde paden en wegen.

 

Houdt de dorpen schoon en groen

Nepalese Eyes Foundation for Education wil zorgen voor vuilnisbakken in en rond het dorp zodat de dorpelingen kunnen zorgen voor een schone omgeving. Niet alleen voor een schoner milieu, maar ook voor hun gezondheid is het van belang om vuilnis niet te laten slingeren. Nefe zal hen ook leren om producten te recyclen, waardoor het makkelijker is om het milieu schoon te houden.

 

Verzorgen van een agrarische opleiding

Het verzorgen van agrarische opleidingen voor de dorpelingen is een ander doel in de tweede fase. In de meeste dorpen in Nepal volgen mensen nog steeds de traditionele manier van landbouw. Wij willen hen voorlichten over nieuwe landbouwmethodes zodat zij beter gebruik kunnen maken van hun grond en daarop meer producten kunnen voortbrengen zodat ze meer geld kunnen verdienen en hun familie beter en makkelijker kunnen ondersteunen.

Bouw van een gezondheidscentrum.

 

Op dit moment moeten dorpelingen dagen lopen om bij het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum te komen. Het is heel belangrijk dat de dorpen de beschikking krijgen over een eigen (klein) gezondheidscentrum zodat zij altijd voorzien zijn van goede gezondheidszorg.

 

Hoe kunnen we hen helpen?

Als het project Malika Bota tot een succes is geworden, zullen wij andere gebieden ondersteunen met onze hulp en daar soortgelijke projecten opstarten. Nepalse Eyes Foundation for Education zal altijd in beweging blijven totdat onze doelstelling is bereikt. Wij verzoeken alle mensen die van Nepal houden en wie het lot van de inwoners van Nepal aan het hart gaat, te helpen door middel van een donatie. Help ons onze doelstelling te bereiken!

 

"Elke kind heeft recht op een opleiding"

 

Hartelijk dank voor uw belangstelling,

 

Contact Ons!

Nefe:Nepalese Eyes Foundation For Education

Kuperserf 105, 7443 HE Nijverdal,

Nederland

 

Phone T.Pun: :+31 (0)6 342 225 83

Phone S.Keizer: :+31 (0)6 207 697 69

Email:info@nefe.nl

Website:www.nefe.nl

 

Bank Name: Stichting Nepalese Eyes

Bank Name: Abn Amro

IBAN: NL74 ABNA 0472 2795 21

BIC No: ABNANL2A

Nefe Missie en Visie Project Toekomstig Project Foto Contact

EN

 

© 2020 Nepalese eyes foundation for Education.

f